Leerlingenraad

Wij vinden onze leerlingen belangrijk. Wij zijn altijd benieuwd naar jullie wensen en ideeën. Daarom is er de leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit een gekozen groep leerlingen die de verschillende afdelingen en leerjaren vertegenwoordigen. De leden (vaak klassenvertegenwoordigers) overleggen met de locatiedirecteur. Ze bespreken met hem onderwerpen die te maken hebben met het regels en andere zaken in en rond de school. Vanuit de leerlingenraad nemen vertegenwoordigers zitting in de medezeggenschapsraad (MR). De leerlingen hebben zo een directe invloed op de besluiten over de school.

Wil je ook in de leerlingenraad? Neem dan contact op met je mentor!