Schoolafspraken en -regels

Iedereen wil zich prettig en veilig voelen als hij op school is. Daarom:

  • toont iedereen respect voor elkaar

  • is iedereen vriendelijk tegen elkaar

  • past iedereen goed op alle spullen, van zichzelf, van anderen en van school.

Je hebt RECHTEN op school, o.a.

  • recht op goed onderwijs

  • recht op goede begeleiding

  • recht op regelmatige informatie over je vorderingen

En je hebt PLICHTEN:
Die plichten hebben we samengevat in onze schoolregels.

1. Als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas (zie rooster) te volgen.

2. Afwezigheid van de leerling:

Ben je ziek? Laat je ouder/verzorger naar school bellen vóór 09.00 uur (015-8000001) en neem een briefje mee als je weer op school komt. Dat geef je af bij de receptie.

a. Ziek geworden op school? Meld je dan bij je teamleider. Deze geeft je toestemming.
b. Om een andere reden: Dan moet je vooraf een briefje van thuis meenemen en dat afgeven bij de receptie. Probeer je afspraken buiten schooltijd te maken.
c. Eerder weg? Ook dan geldt: briefje meebrengen en dat inleveren bij de receptie.
d. Te laat? Haal bij de receptie een briefje. Je bent verplicht je schoolpasje te tonen. Geen pasje? Volgende dag om 8.00 uur melden.
e. Uit de les gestuurd? Meld je bij je afdelingsleider en vul een rode kaart in.
f. Ongeoorloofd afwezig? Dan wordt dit bestraft. We geven je verzuim door aan de ambtenaar leerplichtzaken.

3. Afwezigheid van de leerkracht:

Als je docent er niet is, staat er op de dagrooster welke docent de les vervangt. Het dagrooster staat op de website en vind je op de monitoren. Als er vervanging is, ga je naar je lokaal. Is de vervanger er niet, dan loopt 1 leerling uit de klas even naar de roostermaker en vraagt hoe het zit. Je mag niet op eigen houtje weggaan. Als je vrij hebt, ga je naar de aula of naar het schoolplein.

4. Tussenuren en pauzes

Heb je pauze of een tussenuur, dan ga je naar de aula of het schoolplein. Je mag de school niet verlaten. Anders krijgen we ruzie met de buurt!

5. Jassen en petten

Jassen en petten zijn buitenkleding. Binnen de school heb je ze uit. Petten en jassen in je kluisje.

6. Roken, snoepen, eten

Roken mag je niet op het schoolterrein. Snoepen, eten en drinken mag je op het plein en in de kas. Dus niet in de klas, niet op de gangen en trappen. En … afval doe je in de bakken!

Naast deze hoofdregels, gelden er overal vaste regels. Je zou dat gewoontes kunnen noemen. Deze zijn handig om te weten en daarom hebben we ze per lokaal of per onderwerp opgeschreven. Lees ze hier.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid