Algemene bepalingen

Kinderen Scheikunde
  1. De leerlingen moeten alle lessen, excursies etc. volgen, tenzij de locatiedirecteur hiervoor vrijstelling heeft gegeven.

  2. Leerlingen die niet in staat zijn om de gymlessen te volgen, kunnen hiervan door de afdelingsleiders vrijgesteld worden. Deze leerlingen moeten een geneeskundige verklaring overleggen, waaruit blijkt dat zij ongeschikt zijn om dit onderwijs te volgen.

  3. Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen enkele verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en voor de inhoud van de garderobekluisjes.

  4. Leerlingen die schade aanbrengen aan bezittingen en gebouwen van het Grotius College draaien op voor de kosten van herstel.

  5. Bij het vermoeden van een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van het Grotius College doet de school aangifte bij de politie.