Schorsen en verwijderen

Schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de schoolleiding het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Alle schorsingen worden geregistreerd. De beslissing tot definitieve verwijdering ligt bij de rector. Bij schorsingen langer dan een dag wordt de inspecteur ingelicht. De regeling schorsing en verwijdering ligt op school ter inzage.