Verzuim

Verzuim

De reactie van school op ongeoorloofde afwezigheid van een leerling is als volgt: 

  1. De school informeert bij onwettig verzuim de ouders. De leerling moet het aantal gemiste uren dubbel inhalen.

  2. Bij herhaling informeert de school opnieuw de ouders. De leerling krijgt een blokrooster of vierkant rooster. Dat wil zeggen: een week lang van 08.00 tot 16.00 uur aan het werk op school.

  3. De school meldt ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder het zogeheten luxeverzuim, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.