Team Jeugd, gemeente Delft

Team Jeugd, gemeente Delft

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzet van jeugdhulp. In de gemeente Delft is er daarom het team Jeugd: voor advies en hulp bij zorgen over opvoeden en opgroeien. In het team werken professionals vanuit de diverse organisaties. Zij hebben kennis en ervaring op het gebied van opgroeien en opvoeden en hebben goede contacten met alle scholen in Delft. Dat maakt het oppakken van zorgen en problemen gemakkelijker. Er een vaste medewerker van team Jeugd gekoppeld aan iedere Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsschool in Delft.

Verder helpen

In de meeste gevallen doorlopen jongeren de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een jongere weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er meer hulp kan worden ingeroepen. In dat geval kan een jongere besproken worden in het begeleidingsteam van de school.

Begeleidingsteam

In een begeleidingsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ouders, het team Jeugd van de gemeente en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een jongere dan kan via de zorgcoördinator van de school een beroep op deze professionals gedaan worden. De zorgcoördinator van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.

Overleg op maat

Een begeleidingsteam biedt ‘overleg op maat’. Een begeleidingsoverleg is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte en de zorgvraag van de jongere centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat de jongere nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden bij het overleg.

Doelen en acties

Aan het eind van de bespreking worden doelen gesteld en wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en de gemaakte afspraken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de jongere. Eventueel wordt er in een volgende bespreking teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor de jongere hebben gehad.

Meer weten?

Meer informatie over het begeleidingsteam is te verkrijgen op de school, bij het Samenwerkingsverband passend voorgezet onderwijs en bij het team Jeugd van de gemeente Delft. Kijk op www.delft.nl/jeugd voor meer informatie of bel met de gemeente, tel. 14015. Of maak een afspraak bij ons inlooppunt in wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid