Inschrijven

Nieuwe leerlingen kunnen op de volgende manier worden aangemeld:

Via het aanmeldingsformulier. Deze is telefonisch (via nummer 015 8.000.000) of per e-mail (via p.vandermark@grotiuscollege.nl) aan te vragen. U kunt ook een aanmeldingsformulier opvragen bij de leerlingenadministratie van de praktijkschool. Het aanmeldingsformulier moet, ingevuld en ondertekend, persoonlijk worden ingeleverd bij de locatie waar uw kind geplaatst wordt: locatie Aart van der Leeuwlaan 12, 2624 LD Delft. Daarna vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders en de leerling.

Wilt u uw kind aanmelden voor klas 2 of hoger? Neem dan contact op met de directie van de Praktijkschool via telefoonnummer: 015-8.000.001.

Let op: u heeft een unieke code ontvangen waarmee u uw kind slechts eenmalig kunt aanmelden op een middelbare school.

De inschrijving is pas definitief, nadat u hierover een schriftelijke bevestiging van de school hebt ontvangen.

Voor aanmelding en informatie, neem contact op met de heer P. van der Mark via p.vandermark@grotiuscollege.nl

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delft
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delft (SWV VO Delflanden) coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die extra zorg nodig hebben. Kijk op de website voor meer informatie: http://www.swvvo-delflanden.nl.

Afspraken tussen de VO scholen

De scholen voor voortgezet onderwijs hebben het volgende met elkaar afgesproken:
Ouders en kinderen moeten zich eerst goed oriënteren op de verschillende scholen. Als de keuze gemaakt is kan de leerling aangemeld worden op één locatie van een VO school. Voor die aanmelding is een aanmeldingsformulier van de VO school nodig maar daarnaast ook een Delftsblauw formulier. Aan elke ouder met een kind in groep 8 is of wordt zo'n formulier verstrekt. Heeft u geen formulier ontvangen? Neem dan contact op met de basisschool. Aanmelding op het Grotius College kan op één van bovengenoemde manieren. Neem in geval van vragen of twijfel contact op met de locatiedirecteur van het Grotius College (zie boven).

Toelatingseisen

Algemeen
Een leerling wordt in eerste instantie ingeschreven. Pas als alle relevante documenten zijn ontvangen en de plaatsingscommissie een besluit heeft genomen, kan een leerling worden geplaatst.
Zonder Onderwijskundige Rapportage van de basisschool waar de leerling vandaan komt is plaatsing niet mogelijk.
Voor leerlingen met een beschikking voor een van de clusters 1, 2, 3 of 4 verloopt de aanmeldingsprocedure volgens de afspraken uit het zorgbeleidsplan.
De plaatsingscommissie kan besluiten om, na ontvangst van alle relevante documenten, de leerling te observeren.

De volledige criteria voor plaatsing zijn te vinden in het Zorgbeleidsplan (deze is op te vragen bij de school). 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid