Nieuws

PRO Grotius wordt een gezonde(re) school

PRO Grotius wordt een gezonde(re) school

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomst. Een gezonde leefstijl van leerlingen, ouders, schoolpersoneel en een gezonde schoolomgeving draagt bij aan een Gezonde Praktijkschool. Zo werken wij volgens de landelijke werkwijze, de Gezonde School-aanpak!

Wij vinden verschillende gezondheidsthema’s belangrijk om aandacht aan te besteden op school, onder andere: ‘Welbevinden’, dat kinderen lekker in hun vel zitten voeding; ‘Bewegen en Sport, zodat kinderen fit blijven; ‘Roken- alcohol en drugspreventie’, om kinderen te informeren over de risico’s; ‘Media wijsheid’ en ‘Voeding’, om kinderen te stimuleren gezonde keuzes te maken.

Het Grotius wil eerst een Gezonde School worden op het thema Voeding. Hiervoor zetten wij de volgende activiteiten in op vier verschillende gebieden:

Educatie (lesprogramma’s)
Lessen over voeding via de boeken/methode StruX en PrOmotie, cultuur en maatschappij – weet wat je eet, kooklessen en (vanaf het nieuwe schooljaar) DoiT, dat gaat over gedrag dat hoort bij een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving.
Signaleren en doorverwijzen
De school heeft een zorgteam, vertrouwenspersoon en er is contact met de Jeugdgezondheidszorg via de jeugdarts. Hier kunnen vragen en/of problemen besproken worden die gaan over kinderen met overgewicht en ondergewicht. School zet zich in voor Jongeren op Gezond Gewicht.

Omgeving (fysieke omgeving, schoolplein en wijk en sociale omgeving, ouders en schoolpersoneel)
Bij- en nascholing voor docenten, contact momenten met ouders, voorlichtings-avond voor ouders, gezellige school, docenten geven het goede voorbeeld (gedrag).
Schoolbeleid (schoolgezondheidsbeleid)
Het Grotius heeft een Gezonde School Kantine en heeft afspraken en regels over eten en drinken op school vastgelegd.

Werken volgens een integrale aanpak loont, leerlingen zijn fitter en presteren beter!
De Gezonde School-adviseur van de GGD Haaglanden begeleidt school in het werken met de Gezonde School-aanpak en het behalen van het vignet Gezonde School. 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid