Raad van Toezicht

Kinderen Scheikunde

 

Jaarverslag

Het Grotius College stelt ieder jaar een jaarverslag op. Met dit verslag legt het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft, Grotius College, verantwoording af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor aan de gemeenteraad van Delft, het ministerie van OCW, de medezeggenschapsraad en de relaties van de scholengemeenschap. U kunt het jaarverslag opvragen bij de school (bestuurs- en directiesecretariaat, mevrouw R. Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl) of download hier de verkorte versie.

Het Grotius College wordt geleid door een Centraal Management Team (CMT) en is als volgt samengesteld:

Bestuurder
De heer W.A. van den Bosch MBA

Locatiedirecteur Juniusstraat 8 (kopklas, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en vrijeschoolafdeling)
Mevrouw Drs. J. ter Punt
Managementassistente: mevrouw L. Franken, mevrouw K. van den Brink (telefoon: 015-8.000.013)

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland, vmbo beroepsgericht)
De heer Ch. Barto

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark


Daarnaast wordt onze locatie aan de Maria Duystlaan 4 (dependance Krakeelpolderweg), Internationale Schakelklassen, geleid door de coördinator, mevrouw N. Otter.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Ing. E. Koek, voorzitter
De heer Drs. T. Yazir, vice voorzitter

Mevrouw T. Loeffen
Mevrouw Drs. A.C.J. Jans RC
De heer Mr. H.H. Kelderhuis

Bevoegd gezag

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. Bestuursnummer: 42532 Brinnummer: 20AB

Contact

Het CMT, de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via de bestuurssecretaresse: Mevrouw R.E. Boekhoudt, telefoon:
015 - 8 000 012 of via e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/praktijkschool plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid