Actueel

Home | Actueel | Wegzakken in de modder!!

Wegzakken in de modder!!

6 juni 2023

Ook dit jaar heeft de biologie v5 groep op Schiermonnikoog kunnen doorbrengen.

Op Schier zijn 7 verschillende biotopen te onderscheiden en was het aan de leerlingen om er steeds een presentatie te geven over de natuurlijke waarden en de beheersmaatregelen die genomen moeten worden om de natuur in stand te houden / te versterken.

We logeerden bij boer Peter Visser die samen met de andere boeren een reductie van 38% van hun veestapel gerealiseerd hebben om ervoor te zorgen dat de stikstofbelasting weer aanvaardbaar is.

Het kan dus wel!! En daarmee geven de boeren op Schier een geweldig goed voorbeeld!!

Fietsend/wandelend en eitjes bakkend brachten we de tijd door.

De 43 v5 leerlingen en Brenda Alblas en Frits de Jong, als docenten, vonden het een top 3 dagen.

Na 26 keer deze excursie georganiseerd te hebben zwaait Frits af maar zal Brenda de fakkel overnemen!

 Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: