Ouders

Home | Ouders | Financiële informatie

Financiële informatie


De algemene vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 90,00
Hieruit wordt betaald:
- Voorzieningen ter ondersteuning van niet lesgebonden activiteiten zoals bv: aanschaf en onderhoud Licht en Geluid voor schoolfeesten.  (€20)
- Personele inzet voor het extra lesaanbod (€60)
- Inleg solidariteitsfonds, hiermee kunnen leerjaargebonden activiteiten worden ondersteund indien de betaalde vrijwillige ouderbijdragen  niet  voldoende zijn om de activiteit doorgang te laten vinden. (€10)

Het Grotius College vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage voor activiteiten of zaken waarvoor de school geen bekostiging krijgt vanuit de overheid zoals:
- Sportactiviteiten
- Culturele activiteiten zoals bezoek aan het filmhuis, theater of museum
- Kunst-, Science- en Sportklas
- Klassenactiviteiten zoals excursies, reizen, kampen, klassenuitjes en vieringen zoals een schoolfeest, sinterklaas en kerst.
- Foto jaarboek examenkandidaten

Daarnaast wordt apart in rekening gebracht:
Per leerjaar en afdeling wordt er een specifiek aanbod georganiseerd betreffende de afdeling of leerjaar. Ook hiervoor geldt dat leerlingen nooit uitgesloten zullen worden van deelname wanneer de factuur niet betaald kan worden. Alleen bij een toereikend budget kunnen activiteiten doorgaan!

Kosten


Overzicht vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

TTO
Aan het tweetalig onderwijs zijn extra vrijwillige kosten verbonden. Hiervan betalen we de extra buitenlesactiviteiten en extra uren Engels. De bijdrage per leerling per jaar is € 300,- exclusief reizen en examenkosten. Informatie over eventuele tegemoetkoming in de kosten vindt u hieronder bij 'Tegemoetkoming kosten'.

Talentklassen
Voor de talentklassen vragen wij een extra vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten en materialen :
de sportklas €120,- 
de kunstklas €40,- 
de scienceklas €25,-

Specials
Aan de Specials in klas 1 en 2 kunnen extra vrijwillige kosten verbonden zijn. U wordt hierover geïnformeerd.

Tegemoetkoming kosten
Voor ouders met een laag inkomen en kinderen in het voortgezet onderwijs kan de gratis Delftpas uitkomst bieden. De pas biedt een tegemoetkoming in de schoolkosten. Woont u buiten de gemeente Delft, maar voldoet u aan de criteria voor de Delftpas, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via nvs@scholengroepspinoza.nl. Meer informatie over de Delftpas vindt u hier. Wilt u uw kind laten sporten of aanmelden voor muziekles, maar heeft u hiervoor niet de financiële middelen?

Kijk dan eens op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Grotius College kan hierbij bemiddelen via shk@grotiuscollege.nl

Verzekeringen


Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies of diefstal van eigendommen. Tijdens stages zijn leerlingen verzekerd tegen ongevallen.

Boeken


Boeken zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De leverancier, Van Dijk Boeken, rekent wel een vrijwillige borg van € 75,- voor de gehele schoolcarrière.

bestelling boeken Van Dijk

Hieronder vindt u instructievideo's hoe boeken te bestellen en inleveren. 

 link video bestellen
 link video inleveren

 link video leverprocesJuniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: