Ouders

Home | Ouders | Financiële informatie

Financiële informatie


De overheid bekostigt het voorgezet onderwijs in Nederland. Het gaat hierbij om de basale kosten. Omdat wij onze leerlingen meer bieden dan de minimale vereisten, vragen wij van ouders een vrijwillige financiële bijdrage van € 95,-. Deze vrijwillige bijdrage bestaat uit twee onderdelen:

  • een leermiddelenbijdrage van € 23,-. Hiervan betalen wij onder andere sportactiviteiten, culturele activiteiten (zoals museumbezoek), klassenactiviteiten en de ouderraad.
  • een algemene ouderbijdrage van € 72,-. Hiermee betalen wij onder andere de mediatheek, wifi, schoolaccounts van de leerlingen en extra leer- en hulpmiddelen.

U ontvangt uiterlijk in de maand november een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het innen zal gebeuren via het administratieprogramma WIS collect.

Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Naast de ouderbijdrage zijn er kosten verbonden aan de reizen die uw kind maakt. Voor het gebruik van een kluisje betaalt u eenmalig een borg van € 15,-. Dit krijgt u terug als uw kind het Grotius College verlaat.

Kosten


Overzicht vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

TTO
Aan het tweetalig onderwijs zijn extra vrijwillige kosten verbonden. Hiervan betalen we de extra buitenlesactiviteiten en extra uren Engels. De bijdrage per leerling per jaar is € 300,- exclusief reizen en examenkosten. Informatie over eventuele tegemoetkoming in de kosten vindt u hieronder bij 'Tegemoetkoming kosten'.

Talentklassen
Voor de talentklassen vragen wij een vrijwillige bijdrage van €40,- voor extra materialen of extra activiteiten.  

Specials
Aan de Specials in klas 1 en 2 kunnen extra vrijwillige kosten verbonden zijn. U wordt hierover geïnformeerd.

Tegemoetkoming kosten
Voor ouders met een laag inkomen en kinderen in het voortgezet onderwijs kan de gratis Delftpas uitkomst bieden. De pas biedt een tegemoetkoming in de schoolkosten. Woont u buiten de gemeente Delft, maar voldoet u aan de criteria voor de Delftpas, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via hin@scholengroepspinoza.nl. Meer informatie over de Delftpas vindt u hier. Wilt u uw kind laten sporten of aanmelden voor muziekles, maar heeft u hiervoor niet de financiële middelen?

Kijk dan eens op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Grotius College kan hierbij bemiddelen via shk@grotiuscollege.nl

Verzekeringen


Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies of diefstal van eigendommen. Tijdens stages zijn leerlingen verzekerd tegen ongevallen.

Boeken


Boeken zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De leverancier, Van Dijk Boeken, rekent wel een vrijwillige borg van € 75,- voor de gehele schoolcarrière.

bestelling boeken Van Dijk

Hieronder vindt u instructievideo's hoe boeken te bestellen en inleveren. 

 link video bestellen
 link video inleveren

 link video leverprocesJuniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: