Onze school

Home | Onze school | Bestuur

Bestuur


Het Grotius College maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Het Grotius College bevat de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Bestuur en Raad van Toezicht


Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl

www.scholengroepspinoza.nl

Voorzitter College van Bestuur
dhr. P.A.W. Lamers


Voorzitter Raad van Toezicht
mw. A.N. Wouters  Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: