Onze school

Home | Onze school | Missie, Visie

Missie, Visie


Het Grotius College is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent. Er is een warme band tussen leerlingen en medewerkers. Die warmte, de manier waarop we met elkaar omgaan, zit in ons DNA. Die warmte is het Grotius. Hier kan en mag je jezelf zijn. Daarom vinden we het zo belangrijk dat je kan ontdekken en kiezen wat bij je past. Op het Grotius College zorgen we voor keuzemogelijkheden én begeleiden we je in het kiezen.
Wij bieden goed onderwijs, vanuit onze passie. Voor ons betekent dit dat we niet alleen kijken naar de resultaten. Onze lessen zijn een startpunt: we sluiten aan bij onze leerlingen. We dagen ze uit om onderzoekend te leren en verantwoordelijkheid te nemen, ieder in zijn eigen tempo.
Vanuit een open interactie gaan we het gesprek aan. Meedenken en gehoord worden vinden we belangrijk. We groeien in vertrouwen: hier mag je fouten maken. Er is veel ruimte voor initiatief en creativiteit.

We werken vanuit de door onszelf ontwikkelde 5 g’s. Deze laten zien wat wij belangrijk vinden en wat we hebben geleerd uit meer dan 150 jaar onderwijs geven: gezien, gelijk, geluk, gezellig & getalenteerd.

Onze missie:

Het geven van openbaar, goed en toegankelijk onderwijs dat leerlingen een diploma biedt op het juiste niveau en voorbereidt op een wereld die continu in beweging is.

Onze visie:

De leerling staat bij ons centraal en daarom willen we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen qua talent, niveau en tempo. We geloven dat verantwoordelijkheid voor (de inrichting van) het eigen leerproces, de motivatie en betrokkenheid van leerlingen vergroot. We dragen actief bij aan de ontwikkeling van de leerling tot mens en zelfbewuste burger en leren de leerling de eigen toekomst vorm te geven.

Scholengemeenschap

Het Grotius College, locatie Juniusstraat 8 in Delft, is een openbare scholengemeenschap. De leerlingen komen vooral uit Delft en directe omgeving: Den Hoorn, Westland, Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Den Haag, Rijswijk. Een klein aantal komt uit verder gelegen gemeenten, zoals Maasland, Rotterdam en Zoetermeer. De scholengemeenschap heeft een breed onderwijsaanbod en is algemeen toegankelijk. Naast regulier onderwijs -mavo, havo vwo en gymnasium- is het mogelijk om tweetalig vwo te volgen. Onze school heeft ruim 950 leerlingen uit allerlei windstreken. Generaties leerlingen en medewerkers hebben met veel plezier op school geleerd, gewerkt en soms beide.

 

Brinnummer

 20AB 

Bestuursnummer

 42532

RSIN/fiscaal nummer

 8224.16.621Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: