Ouders

Home | Ouders | Meepraten

Meepraten over het voortgezet onderwijs


Wilt u als ouder meepraten over de school? Daar zijn diverse mogelijkheden voor. U kunt zich aansluiten bij de medezeggenschapsraad. Of u kunt een bijeenkomst bezoeken van de ouderklankbordgroep van Stovod, het overkoepelende bestuur van het Grotius College. Meer informatie hierover bij het bestuurssecretariaat: info@grotiuscollege.nl.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: