Onze school

Home | Onze school | Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen.
De MR komt maandelijks bijeen om te vergaderen en mee te praten over het beleid op het Grotius College.
Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd via onderstaande contactgegevens. 

Instemmingsrecht en adviesrecht
Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.
Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. 

MR documenten 

Samenstelling


De MR van het Grotius College Juniusstraat 8 bestaat uit 10 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.
•    Personeelsgeleding:

M. (Marvin) de Kempenaer,(voorzitter)
M. (Marinka) Birkhoff, (secretaris)

S. (Salima) Bennamari PMR lid
A. (Anne) van Walsum GMR lid

•    Oudergeleding:
M. (Martijn) Lasthuizen, OMR 

•    Leerlinggeleding:
 A. (Annabel) Koh, LMR 
 F. (Finn) Heijns, LMR

De GMR - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Omdat onze school onderdeel is van de Spinoza Scholengroep, bestaat er ook een MR voor alle Spinozascholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke MR'en worden gekozen.
De vergaderdata, notulen en andere informatie staan op de site van Spinoza.  

 

 

Contact


De MR is bereikbaar via e-mail: mrj8@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: