Ons onderwijs

Home | Ons onderwijs | WONklas

WON


WON staat voor wetenschapsoriëntatie Nederland. Deze samenwerking tussen scholen is in het leven geroepen om de W van VWO te versterken bij leerlingen. Het gaat om het versterken van academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld om hen heen. Dat doen we door aan te sluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de VWO-leerling. WON bestaat uit twee richtingen: onderzoekend leren en leren onderzoeken. Beide richtingen komen aan bod op onze school. Het leukste aan WON is dat er niet alleen bèta onderzoek wordt gedaan, maar juist ook op het gebied van alfa(talen), gamma(zaakvakken) en delta (kunst). Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: