Contact

Grotius College Juniusstraat Delft

Mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig vwo, Waldorfafdeling mavo/havo/vwo en kopklas

Postadres:
Grotius College                      
Postbus 470
2600 AL Delft
Bezoekadres:
Juniusstraat 8
2625 XZ DelftTelefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl

Wilt u rechtstreeks contact met een van de coördinatoren, of met de directie? Hun contactgegevens vindt u hier. 

De leerlingadministratie van de locatie Juniusstraat 8 is tijdens schooldagen voor ouders geopend van 08.30 tot 16.30 uur.

Bankrekeningnummer Grotius College: NL87 RABO 0358 2389 86 t.n.v. Grotius College te Delft.