Contact

Home | Contact

Grotius college


Mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig vwo en kopklas

Postadres:
Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft

Bezoekadres:
Juniusstraat 8
2625 XZ Delft

Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl

Wilt u rechtstreeks contact met een van de afdelingsleiders, of met de directie? Hun contactgegevens vindt u hier.

De leerlingadministratie van de locatie Juniusstraat 8 is tijdens schooldagen voor ouders geopend van 08.30 tot 16.30 uur.

Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: