Ouders

Home | Ouders | Ziek of afwezig

Ziek of afwezig


Is uw kind ziek, dan kunt u dit melden via Magister. Via een handleiding leggen we uit hoe dit werkt. Inloggen bij Magister kan hier.

Ziekte


  • Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag tussen 08.00 en 09:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. 
    Via Magister kan een leerling maximaal een dag ziek gemeld worden. Als de leerling na een dag nog steeds ziek is dient er opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden via het ouderaccount in magister of telefonisch via 015-8000000
  • Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt de leerling zich af bij de leerlingenadministratie of afdelingsleider(als er niemand bij de administratie aanwezig is). Voor het naar huis laten gaan van de leerling bellen wij altijd met thuis om ouder/voogd te informeren. 
  • Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, worden de ouders direct geïnformeerd.

Verlof


  • Het bezoek van een (medisch) specialist of bijvoorbeeld de gemeente dient in basis buiten schooltijd plaats te vinden. Aan ouders wordt alle mogelijke inzet om dit te verwezenlijken gevraagd.
  • Wanneer het toch niet anders kan dat de leerling een (medisch) specialist tijdens schooltijd moet bezoeken, dient verlof hiervoor minimaal twee dagen van te voren worden aangevraagd via: absenten@grotiuscollege.nl
  • Zonder tegenbericht is de aanvraag van dit verlof goedgekeurd, anders nemen we contact met ouders/verzorgers op. 

Bijzonder verlof


Onder bepaalde omstandigheden kan bijzonder verlof worden aangevraagd voor onze leerlingen, bijvoorbeeld voor een bruiloft of begrafenis. U kunt dit minimaal vijf dagen van te voren (uitgezonderd begrafenis en crematie) doen via de mail bij de afdelingsleider van de leerling. Hun contactgegevens vindt u hier. De school beslist of zij akkoord gaat met het verzoek. 

Bij meerdaags bijzonder verlof vragen we u dit formulier in te vullen en mee te sturen.

Verzuimregeling


De verzuimregeling vindt u hier.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: