Ouders

Home | Ouders | Ziek of afwezig

Ziek of afwezig


Is uw kind ziek, dan kunt u dit melden via Magister. Via een video en en een handleiding leggen we uit hoe dit werkt. Inloggen bij Magister kan hier.

Wilt u rekening houden met het volgende:


  • Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag tussen 8:15 en 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. 
    Via Magister kan een leerling maximaal een dag ziek gemeld worden. Als de leerling na een dag nog steeds ziek is dient er opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden via het ouderaccount in magister of telefonisch via 015-8000000. 
  • Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt de leerling zich af bij de leerlingenadministratie, conciërge of afdelingsleider. Leerling krijgt dan een standaardbriefje mee, dat bij terugkeer op school bij de leerlingenadministratie moet worden ingeleverd. Voor het naar huis laten gaan van de leerling bellen wij altijd met thuis om ouder/voogd te informeren. 
  • Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, worden de ouders direct geïnformeerd.
  • Moet uw kind in quarantaine vanwege corona, dan vragen wij u even met school te bellen. Wij kunnen uw kind dan voor meerdere dagen tegelijk ziekmelden.

Meldingen van overig verzuim


Meldingen van overig verzuim (tandarts, huisarts, orthodontist, etc.) kunnen per mail worden doorgegeven. De door u als ouder gemaakte verzuimmelding wordt binnen twee dagen administratief verwerkt en kunt u via uw ouderaccount terug zien in het verzuimoverzicht in Magister. Het is nadrukkelijk de bedoeling om verzuim zo tijdig mogelijk, maar in ieder geval vóóraf te melden. Het melden van verzuim kan via: absenten@grotiuscollege.nl 

Bijzonder verlof


Onder bepaalde omstandigheden kan bijzonder verlof worden aangevraagd voor onze leerlingen. De school beslist of zij akkoord gaat met het verzoek. Om bijzonder verlof aan te vragen moet dit formulier worden ingevuld.

Het formulier moet worden ingeleverd bij de afdelingsleiders. Hun contactgegevens vindt u hier. 

Verzuimregeling


De verzuimregeling vindt u hier.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: