Groep 8

Home | Groep 8 | Aanmelden

Aanmelden brugklas Grotius College


De aanmeldingsperiode was van18 maart tot en met 31 maart. Inschrijven na 31 maart? Neem contact op met onze adminstratie via: 015 800 00 00 (optie 3) of aanmelden@grotiuscollege.nl

Op woensdag 15 mei ontvangt de ouder/verzorger per e-mail bericht van de plaatsing.

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle groep-8 leerlingen komend jaar goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk.

Voor schooljaar 2024-2025 werkt het Grotius College zonder loting en zijn ook leerlingen van buiten onze regio welkom. Dit betekent dat plaatsing op het Grotius College gegarandeerd is voor leerlingen die zich uiterlijk 31 maart aanmelden. Het advies met betrekking tot het niveau en de eventueel benodigde ondersteuning (zorg) van de basisschool moet wel passend zijn bij onze school. 

Op het Grotius College bieden wij de volgende niveaus aan: mavo (vmbo-tl), havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium. Wij kunnen leerlingen met een mavo (vmbo-tl), havo en vwo advies plaatsen. 

Vragen
Bij vragen over de aanmelding, toelating of andere vragen over onze school, kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact met ons opnemen per e-mail aanmelden@grotiuscollege.nl of per telefoon 015 800 00 00 (optie 3).

De eerste kennismaking


Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al op woensdag 19 juni om 14.30 uur langs. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. Dat scheelt een hoop gesjouw!

Na de zomervakantie starten we met kennismakingsactiviteiten en leggen we uit hoe alles werkt op school. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: