Groep 8

Home | Groep 8 | Aanmelden

Aanmelden brugklas Grotius College


Klik hier om aan te melden

De eerste aanmeldingsperiode was van 18 maart tot en met 31 maart.

Op woensdag 15 mei ontvangt de ouder/verzorger per e-mail bericht van de plaatsing van deze eerste aanmeldingsperiode.

Vanaf zondag 19 mei kunnen leerlingen zich aanmelden voor de tweede aanmeldingsperiode. Tijdens de tweede aanmeldingsperiode werken wij met wachtlijsten en is een plaatsing op het Grotius College niet gegarandeerd. Wij kunnen leerlingen alleen plaatsen als wij plek hebben in de desbetreffende klas. Hierbij is het ook belangrijk dat het advies met betrekking tot het niveau en de eventuele benodigde ondersteuning (zorg) van de basisschool wel passend moet zijn voor onze school.

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle groep-8 leerlingen komend jaar goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk.

Op het Grotius College bieden wij de volgende niveaus aan: mavo (vmbo-tl), havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium. Wij kunnen leerlingen met een mavo (vmbo-tl), havo en vwo advies plaatsen. 

Vragen
Bij vragen over de aanmelding, toelating of andere vragen over onze school, kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact met ons opnemen per e-mail aanmelden@grotiuscollege.nl of per telefoon 015 800 00 00 (optie 3).

De eerste kennismaking


Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al op woensdag 19 juni om 14.30 uur langs. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. Dat scheelt een hoop gesjouw!

Na de zomervakantie starten we met kennismakingsactiviteiten en leggen we uit hoe alles werkt op school. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl

Volg ons op: